12.05.2021 – Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την υποβολή προτάσεων σχετικά με την φαρμακευτική δαπάνη

12/05/2021 – Απόφαση του ΕΟΠΥΥ Νο. ΔΒ1Δ/52/οικ. 12761 με θέμα:

«Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την υποβολή προτάσεων σχετικά με την φαρμακευτική δαπάνη»

Δείτε την εγκύκλιο (486 KB)