12.06.2013 – Σχετικά με την ελλιπή τροφοδοσία στις ταινίες γνησιότητας

12-06-2013 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον Καθ. Ι. Τούντα, Πρόεδρο του ΕΟΦ

Σχετικά με την ελλιπή τροφοδοσία στις ταινίες γνησιότητας

Αρχείο pdf (68KB)