12-07-2013 – Βράβευση EMRI – Βραβεία ΕΒΕΑ 2013

Το EMRI, European Medical Research Institute, Ανεξάρτητο Ερευνητικό τμήμα της Φαρμακευτικής εταιρίας ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ, διεκδίκησε και κέρδισε το Βραβείο Έρευνας – Καινοτομίας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στα Βραβεία ΕΒΕΑ 2013 τα οποία πραγματοποιήθηκαν, την Τετάρτη 12/06/13 στο Μέγαρο Μουσικής

Δήλωση του Προέδρου της εταιρίας Φαρμασέρβ-Λίλλυ και Προέδρου του EPhForT κ. Διονυσίου Φιλιώτη