12.08.2021 – Αναθεώρηση καταλόγου ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. για το έτος 2021

12-08-2021 – Απόφαση Δ3(α)46732 του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

«Αναθεώρηση καταλόγου μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.) για το έτος 2021»

Δείτε την Υπουργική Απόφαση (638 KB)

Δείτε την ανατιμολόγηση ΜΗΣΥΦΑ 2021 – pdf (638 KB)

Δείτε την ανατιμολόγηση ΜΗΣΥΦΑ 2021 – excel (75.1 KB)