12-11-2020 – Διευκρινιστική Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας: Χορήγηση Άδειας Ειδικού Σκοπού

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αρ. Πρωτ: οικ 46621 1415 12.11.2020 Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων ή μονάδων φροντίδας των παιδιών – Συστάσεις για τη διευκόλυνση των γονέων σε περίπτωση κατ’οίκον περιορισμού για του παιδιού