12/06/2008 – Διαδικασία Ελέγχου της Τήρησης των Ουσιαστικών Προϋποθέσεων Κτήσης και Διατήρησης της Ιδιότητας του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας Φαρμάκων

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 38889

Εγκύκλιος για Διαδικασία Ελέγχου της τήρησης ουσιαστικών προϋποθέσεων κτήσης & διατήρησης της ιδιότητας του κατόχου..

Aρχείο pdf (173KB)