1240/Β/04.04.2018 – Αναθεώρηση θετικής λίστα Ν.3816

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Δ3(α)/19184
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1240/Β/04.04.2018

“Αναθεώρηση των καταλόγων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α΄/2010)”

id: 490

Κατεβάστε εδώ το αρχείο