13.01.2012 – Συμψηφισμός του τέλους εισόδου και του rebate 2011 με τα χρέη των νοσοκομείων

13-01-2012 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Νίκο Πολύζο, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με το θέμα του συμψηφισμού του τέλους εισόδου και του rebate 2011 με τα χρέη των νοσοκομείων

Αρχείο pdf (307KB)

09-01-2012 – Έγγραφο από το γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, με θέμα:

«Ενέργειες 30 νοσοκομείων για τον συμψηφισμό υποχρεώσεων προς τις φαρμακευτικές εταιρείες και ισόποσων απαιτήσεων από τα ασφαλιστικά ταμεία με βάση την ΚΥΑ  Φ.42000/31584/4324 7-12-2011 (φεκ 2984 τεύχος Β 2011)»

Αρχείο msg (164KB)