13-02-2020 – Τιμολόγηση νέων συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών σκευασμάτων έτους 2019

13-02-2020 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Τιμολόγηση νέων συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών σκευασμάτων έτους 2019”

Τιμολόγηση νέων ΣΥΦΑ pdf (67,8 MB)

Τιμολόγηση νέων ΣΥΦΑ excel (786 KB)

Πρόγραμμα διαβούλευσης