13-04-2020 – Ανακοίνωση ΕΟΦ για προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αρ. Πρωτ.: 43196
Αρ. Πρωτ.: 43197
Πίνακας 43197
Αρ. Πρωτ.: 43198
Πίνακας 43198
13.04.2020 Διασφάλιση της διαθεσιμοτητας & αποτροπή των ελλείψεων στα φάρμακα