13-04-2020 – Ανακοίνωση ΕΟΦ για προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών

13-04-2020 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Διασφάλιση της διαθεσιμοτητας & αποτροπή των ελλείψεων στα φάρμακα”

Δείτε την εγκύκλιο Αρ. Πρωτ.: 43196 – pdf (273 KB)
Δείτε την εγκύκλιο Αρ. Πρωτ.: 43197 – pdf (400 KB)
Δείτε τον πίνακα της αρ. πρωτ. 43197 – pdf (187 KB)
Δείτε την εγκύκλιο Αρ. Πρωτ.: 43198 – pdf (229 KB)
Δείτε τον πίνακα της αρ. πρωτ. 43198 – pdf (156 KB)