13-04-2020 – Ανακοίνωση ΕΟΦ σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τα απολυμαντικά χεριών

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Ανακοίνωση ΕΟΦ 21.04.2020
Guidance jel hydroalcolic Ανακοίνωση βιοκτόνα
Σχετικά με τα απολυμαντικά χεριών και το νομικό πλαίσιο που διέπει την κυκλοφορία τους