13-05-2020 – Τιμολόγηση Νέων Φαρμακευτικών Προϊόντων

13-05-2020 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Τιμολόγηση Νέων Φαρμακευτικών Προϊόντων”

Προτεινόμενες τιμές νέα ΣΥΦΑ – 1ου τριμήνου 2020 pdf (28,6 KB)

Προτεινόμενες τιμές νέα ΣΥΦΑ – 1ου τριμήνου 2020 excel (657 KB)

Προτεινόμενες τιμές νέα ΜΗΣΥΦΑ – Μάρτιος 2020 pdf (12,5 KB)

Προτεινόμενες τιμές νέα ΜΗΣΥΦΑ – Μάρτιος 2020 excel (406 KB)