13-05-2021 – Ενημερωτικό δελτίο προς τους κατασκευαστές ιατροτεχνολογικών προϊόντων κατηγορίας Ι

19-05-2021 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Ενημερωτικό δελτίο προς τους κατασκευαστές ιατροτεχνολογικών προϊόντων κατηγορίας Ι”

Δείτε το ενημερωτικό δελτίο pdf (245 KB)