13-07-2018 – Τιμολόγηση νέων 1ο Τρίμηνο 2018 -Τελικές προτεινόμενες (Αιτήματα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2018)

13-07-2018 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΩΝ_1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2018_ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ (ΑΙΤΗΜΑΤΑ Ιανουαρίου_Φεβρουαρίου_Μαρτίου 2018)”

ΜΗΣΥΦΑ 1ου Τριμήνου 2018 – pdf (453 KB)

ΜΗΣΥΦΑ 1ου Τριμήνου 2018 – xlsx (38,4 KB)