13-07-2020 – Τιμολόγηση Νέων Φαρμακευτικών Προϊόντων Γενόσημα Μαΐου 2020

13-07-2020 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Τιμολόγηση Νέων Φαρμακευτικών Προϊόντων Γενόσημα Μαΐου 2020”

Προτεινόμενες τιμές γενόσημα Απριλίου pdf (616 KB)

Προτεινόμενες τιμές γενόσημα Απριλίου excel (14,4 KB)