13.09.2011 – Σχετικά με τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια φαρμάκων. Στην επιστολή συμπεριλαμβάνονται οι παρατηρήσεις

13-09-2011 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς την κα Κ. Καστανιώτη, Πρόεδρο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας

Σχετικά με τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια φαρμάκων. Στην επιστολή συμπεριλαμβάνονται οι παρατηρήσεις

Αρχείο pdf (543KB)