13.11.2020 – Υπουργική Απόφαση – Ένταξη 19 σκευασμάτων στη θετική λίστα

13-11-2020 – Απόφαση Αρ. Πρωτ. Δ3(α)/69325 του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

«Ένταξη φαρμάκων στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων»

Δείτε το αρχείο (728 KB)