13-12-2011 – Οι κλινικές μελέτες, αρχικές και τροποποιήσεις, που εγκρίθηκαν

17η συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας

Αρχείο pdf