13-12-2019 – Ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων Δεκέμβριος 2019 – Τελικές Προτεινόμενες

13-12-2019 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων Δεκέμβριος 2019 – Τελικές Προτεινόμενες”

Τελικές προτεινόμενες – pdf (3,27 MB)

Τελικές προτεινόμενες – excel (1,05 MB)