13-12-2019 – Ανατιμολόγηση ΜΗΣΥΦΑ-Δεκέμβριος 2019 και τιμολόγηση νέων ΜΗΣΥΦΑ έτους 2019

13-12-2019 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Ανατιμολόγηση ΜΗΣΥΦΑ-Δεκέμβριος 2019 και τιμολόγηση νέων ΜΗΣΥΦΑ έτους 2019”

Ανατιμολόγηση ΜΗΣΥΦΑ (3,27 MB)

Τιμολόγηση νέων ΜΗΣΥΦΑ (1,05 MB)