1308/Β/03.04.2021 – NEA ΚΥΑ (Έκτακτα μέτρα για COVID 19 από 03.04.2021 μέχρι 12.04.2021)

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20651
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1308/Β/03.04.2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00

id: 641

Κατεβάστε εδώ το αρχείο