13/11/2015 – Ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2015 (Δημόσια διαβούλευση)

Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2015 (Δημόσια διαβούλευση)”