134/Α/09.08.2019 – Ατομική διακίνηση φαρμάκων – οφειλές ΚΑΚ 2013-2018 – νομιμοποίηση δαπανών

Νομοθετικό Κείμενο: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4623
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 139/Α/09.08.2019

“Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα”

id: 519

Κατεβάστε εδώ το αρχείο