1378/Β/14.04.2020 – Καθορισμός ύψους προστίμων για παράβαση νέων διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. 14675/469
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1378/Β/14.04.2020

Τροποποίηση της 60201/Δ7.1422/20-12-2019 (4997/Β’/31-12-2019) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)

id: 556

Κατεβάστε εδώ το αρχείο