1395/Β/15.04.2020 – Επιτροπή Παρακολούθησης Φαρμακευτικής Δαπάνης – Ενώσεις Ασθενών

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Δ3(α)/14549
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1395/Β/15.04.2020

Τροποποίηση του άρθρου 15 της με αριθμ. οικ. 3457/14-1-2014 (Β’ 64) απόφασης, όπως αντικαταστάθηκε με την με αριθμ. Γ5(α)/οικ.42052/2017 (Β΄ 2141) και τροποποιήθηκε με την Δ3(α)οικ.58586/2018 (Β΄ 3189) και την Δ3(α)92015/2018 (Β΄ 6222)

id: 556Α

Κατεβάστε εδώ το αρχείο