139/Α/31.08.2019 – Μεταφορά αρμοδιοτήτων ΕΟΦ για συνέδρια – Τροποποίηση ημερομηνίας έναρξης

Νομοθετικό Κείμενο: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4625
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 139/Α/31.08.2019

“Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις”

id: 521

Κατεβάστε εδώ το αρχείο