13ο Ετήσιο Συνέδριο ΕΚΕ – Νέα Πορεία για την ΕΚΕ: Ετοιμότητα και Συμμετοχή

American – Hellenic Chamber of Commerce conference