14.03.2013 – Απαντητική επιστολή του ΣΦΕΕ στο έγγραφο του ΕΟΠΥΥ

14-03-2013 – Απαντητική επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Ελευθέριο Παπαγεωργόπουλο, Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ, σχετικά με το έγγραφο του ΕΟΠΥΥ για τη δυνατότητα εκχώρησης ποσών επιστροφής εταιρειών προς τα νοσοκομεία

Αρχείο pdf (58KB)

14-03-2013 – Έγγραφο του ΕΟΠΥΥ με θέμα:
“Σχετικά με τη δυνατότητα εκχώρησης ποσών επιστροφής εταιρειών προς τα νοσοκομεία”
Αρχείο pdf (100KB)