14.05.2021 – Υπουργική Απόφαση – Ένταξη φαρμάκου στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων

14-05-2021 – Απόφαση Αρ. Πρωτ. Δ3(α)/οικ. 30314 του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

«Ένταξη φαρμάκου στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων»

Δείτε το αρχείο (634 KB)