14-06-2021 – Νέες προϋποθέσεις οικον. διαχείρισης αμοιβών για συμμετοχή σε Συμβουλευτικές Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων

14-06-2021 – Έγγραφο της της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) ΕΟΦ με θέμα:

“Διαδικασία και προϋποθέσεις για την αποδοχή της οικονομικής διαχείρισης των αμοιβών του ιατρικού, λοιπού επιστημονικού και νοσηλευτικού προσωπικού του Ε.Σ.Υ. των Μονάδων αρμοδιότητας και ευθύνης της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) για τη συμμετοχή του σε Συμβουλευτικές Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων”

Δείτε την απόφαση (3.23 MB)