14-08-2017 – Ανακοίνωση για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση

14-08-2017 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Χαρακτηριστικά ασφαλείας φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση”

Δείτε την ανακοίνωση – pdf (88,5 KB)

Δείτε τα Q&A – pdf (124 KB)