14.12.2020 – Υπουργική Απόφαση – Ένταξη 2 φαρμάκων στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων

14-12-2020 – Απόφαση Αρ. Πρωτ. Δ3(α)/75704 του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

«Ένταξη φαρμάκων στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων»

Δείτε το αρχείο (596 KB)