14/04/2016 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ αναφορικά με προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 33747

Προσωρινή απαγόρευδη παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης των φαρμακευτικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στο συνημμένο πίνακα 1

Αρχείο pdf (108KB)

Πίνακας