14/09/2018 – Ενημέρωση από τον ΕΟΦ σχετικά με τις χορηγίες των επιστημονικές εκδηλώσεων

14.09.2018 Ανακοίνωση από τον ΕΟΦ με θέμα:

“Επιστημονικές Εκδηλώσεις-Χορηγίες”

Σε συνέχεια της από 27-7-2018 ανακοίνωσης και συγκεκριμένα, αναφορικά με τις χορηγίες για

  • Ημερίδες: έως 5.000€, ανά εταιρεία/χορηγό και για
  • Επιστημονικές εκδηλώσεις >8 ωρών: έως 15.000€, ανά εταιρεία/χορηγό,

οι εν λόγω αλλαγές θα ισχύσουν για όλες τις επιστημονικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν από 17/9/2018.

Από την Διοίκηση ΔΣ/ΕΟΦ