14/12/2012 – Επιστημονικές εκδηλώσεις – Εφαρμογή Νέας Εγκυκλίου

Έγγραφο του ΕΟΦ με θέμα «Σχετικά με την εφαρμογή της νέας εγκυκλίου» και αφορά την υπ’ αριθμ. 81867/19.11.2012 εγκύκλιο του ΕΟΦ για τις επιστημονικές εκδηλώσεις

Αρχείο pdf (69KB)

Ημερομηνία Έκδοσης: 14/12/2012

Έτος: 2012