1435/Β/09.04.2021 Σύστημα Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Γ2δ/οικ. 21693
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1435/Β/09.04.2021

Ορισμός νοσοκομείου όπου τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το Σύστημα Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ.)

id: 642

Κατεβάστε εδώ το αρχείο