1469/Β/28.04.2017 – Αναθεώρηση των καταλόγων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Γ5/27617
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1469/Β/28.04.2017

“Αναθεώρηση των καταλόγων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α΄/2010)”

id: 466

Κατεβάστε εδώ το αρχείο