14/Υ.Ο.Δ.Δ./13.01.2020 – Ορισμός μελών Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ.:A1β/Γ.Π.οικ: 1105
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 14/ΥΟΔΔ/13.01.2020

“Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Επιτροπή Αξιολόγησης), με έδρα στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)”

id: 530

Κατεβάστε εδώ το αρχείο