15-01-2018 – Τιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων – Αιτήματα Οκτωβρίου – Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2017

15-01-2018 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Τιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων – Αιτήματα Οκτωβρίου_Νοεμβρίου_Δεκεμβρίου 2017”

Δείτε τον κατάλογο των ΣΥΦΑ (17 KB)

Δείτε τον κατάλογο των ΜΗΣΥΦΑ (11,5 KB)