15.03.2017 – Σχετικά με τη βεβαίωση ποσών επιστροφής 50 50 και ΦΥΚ Δ τριμήνου και claw back για το Β εξάμηνο 2016

15/03/2017 – Επιστολή του ΕΟΠΥΥ με θέμα:

«Σχετικά με την απόφαση ΔΣ του ΕΟΠΥΥ σχετικά με την μη εκχώρηση των ποσών αυτόματης επιστροφής (claw back) προς τα νοσοκομεία»