15.04.2019 – Αίτημα για παράταση υποβολής φύλλων έρευνας και στοιχείων φαρμακευτικών προϊόντων προς ανατιμολόγηση

15-04-2019 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Ιωάννη Μαλέμη, Πρόεδρο του ΕΟΦ και κ. Ηλία Γιαννόγλου, Αντιπρόεδρο του ΕΟΦ με θέμα:

«Αίτημα για παράταση υποβολής φύλλων έρευνας και στοιχείων φαρμακευτικών προϊόντων προς ανατιμολόγηση»

Αρχείο pdf (122KB)