15-05-2017 – Ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων Μάιος 2017 – Παράταση υποβολής παρατηρήσεων

Ανακοίνωση ΕΟΦ με θέμα:

“Ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων Μάιος 2017 – Παράταση υποβολής παρατηρήσεων”