15.05.2018 – Αίτημα για συνάντηση προς τον Πρόεδρο Επιτροπής Κατάρτισης Καταλόγου Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων

15-05-2018 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Δ. Κούβελα, Πρόεδρο Επιτροπής Κατάρτισης Καταλόγου Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων με θέμα:

«Αίτημα συνάντησης»

Αρχείο pdf (176 KB)