15-07-2021 – Τιμολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων

15-07-2021 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Νέα ΣΥΦΑ 2ου Τριμήνου 2021 _ Γενόσημα Ιουνίου 2021 _ Προϊόντα αναφοράς με λήξη προστασίας δεδομένων”

Λίστα νέων 2ου τριμήνου_Γενόσημα Ιουνίου_Αναφορά pdf (20.2 KB)