15/11/1988 – Τροποποίηση Εγκυκλίου για τις Ταινίες Γνησιότητας με Αριθμό Πρωτοκόλλου ΕΟΦ Α6/10420

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: Α6/10420
Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΦΕΕ: 1473