15/12/2011 – Συγκρότηση των φακέλων των Κλινικών Μελετών

Η Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας (ΕΕΔ) μετά από σειρά συνεδριάσεών της αποφάσισε και θα ήθελε να σας ενημερώσει για τα βασικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να περιέχονται στους φακέλους κλινικών μελετών που υποβάλλονται για έγκριση στην ΕΕΔ και ειδικά όσον αφορά στο Έντυπο Συγκατάθεσης των συμμετεχόντων σε παρεμβατική κλινική μελέτη και τις βεβαιώσεις κάλυψης από τις Ασφαλιστικές εταιρίες.

Σας επισυνάπτουμε το σχετικό κείμενο ελπίζοντας με αυτόν τον τρόπο να προωθηθούν ταχύτερα οι κλινικές μελέτες γεγονός που αποτελεί μια από τις βασικές μέριμνες της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και σας ευχόμαστε καλές γιορτές και κάθε ευτυχία για τον καινούργιο χρόνο.

Με εκτίμηση

Η Γραμματέας της ΕΕ

Ο Πρόεδρος της ΕΕΔ

Φ.Τζαβέλλα

Κ. Δημόπουλος

Αρχείο pdf (162KB)