15/12/2014 – Όροι Συνεργασίας Μεταξύ Φαρμακευτικών Εταιρειών

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Κ.Υ.Α. αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π. 50510/2014 (ΦΕΚ 1478 Β΄/6-6-2014) «Όροι συνεργασίας μεταξύ φαρμακευτικών εταιρειών»
Για να διαβάσετε την Εγκύκλιο, πατήστε εδώ