1556/Β/08.05.2018 – Κατάλογος ιατρικών πράξεων για Μ.Η.Ν.

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Γ1β/ΓΠ/οικ.26856
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1556/Β/08.05.2018

“Κατάρτιση λεπτομερούς καταλόγου ιατρικών πράξεων οι οποίες επιτρέπεται να εκτελούνται σε Αυτοτελείς Ιδιωτικές Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν) ειδικότητας α) οφθαλμολογίας και β) πλαστικής/επανορθωτικής χειρουργικής”

id: 491Γ

Κατεβάστε εδώ το αρχείο