1558/Β/17.04.2021 – NEA ΚΥΑ (Έκτακτα μέτρα για COVID 19 από 17.04.2021 μέχρι 26.04.2021)

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 24489
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1558/Β/17.04.2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη M. Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00

id: 646

Κατεβάστε εδώ το αρχείο